Skip to main content

Zwroty

Jeśli jesteś konsumentem – co do zasady przysługuje Ci prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy. Od umowy możesz odstąpić, składając nam stosowne oświadczenie oraz wysłanie go poprzez wiadomość e-mail przesłaną na adres: sklep@cozzzy.pl Zwracaną rzecz zwróć do nas niezwłocznie na adres: ul. Ofiar Firleja 7 lok. 7 26-600 Radom, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpiłeś od umowy. Do zwracanego produktu należy dołączyć wydrukowany formularz zwrotu.

 

Od umowy możesz odstąpić w terminie 14 dni. Bieg czternastodniowego terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się: dla umowy, w której wydajemy rzecz, będąc zobowiązanymi do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez Ciebie lub wskazaną przez Ciebie osobę trzecią inną niż przewoźnik.

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Dokonane przez Ciebie płatności na zasadach wskazanych w regulaminie zwrócimy Ci niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Ciebie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Możemy wstrzymać się ze zwrotem otrzymanej od Ciebie płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Ciebie dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Formularz zwrotu

Reklamacje

Jeśli jesteś Konsumentem, w przypadku gdy zakupiony u nas towar okaże się wadliwy, masz prawo reklamować go w oparciu o rękojmię. Reklamację najlepiej złożyć na adres e-mail: sklep@cozzzy.pl lub drogą pocztową na adres ul. Dawidów 12A, 26-630 Jedlnia-Letnisko. Reklamowany towar należy wysłać na adres: Dawidów 12A, 26-630 Jedlnia-Letnisko.

W związku z wadą możesz żądać: a) wymiany rzeczy na wolną od wad, b) usunięcia wady,

lub złożyć oświadczenie o: a) obniżeniu ceny, b) odstąpieniu od umowy – w przypadku wady istotnej.

Rozpatrzenie Twojej reklamacji (ustosunkowanie się do niej) nastąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez nas Twojego zgłoszenia reklamacyjnego. Więcej informacji na temat reklamacji znajdziesz w naszym Regulaminie.